POLSKO-NIEMIECKA

WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest wspólną inicjatywą rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Powstała na mocy Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z dnia 17 czerwca 1991r., jako niezależna od rządów organizacja międzynarodowa. Podstawę tej umowy stanowią Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. oraz  Umowa o wymianie młodzieży z dnia 10 listopada 1989 r. PNWM służy wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

Współpraca młodzieży ze Swornegaci z młodzieżą z Balow i Grabow.