NAUCZYCIELE 
ZESPOŁU SZKÓŁ W SWORNEGACIACH

mgr Zdzisław Bucław – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr  Hanna Jankowska  – nauczyciel edukacji przedszkolnej, religii, wychowawca oddziału  przedszkolnego,

mgr Lucyna Kiedrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II,

mgr Grażyna Sawicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III,

mgr Violetta Bucław – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych, informatyki, wychowawca klasy I,

mgr Magdalena Niesiołowska - nauczyciel biologii, przyrody, geografii,

mgr Mirosław Ginter – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa,

mgr Urszula Szulc – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, języka kaszubskiego, wychowawca klasy VI,

mgr Dorota Dorszyńska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IIIg

mgr Krystyna Klewicz – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy Ig

  ks. dr Marian Knut – nauczyciel religii,

mgr Elżbieta Jażdżewska – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy IIg,

mgr Ryszard Kontek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawca klasy V

mgr Marzena Borzyszkowska – nauczyciel języka kaszubskiego, wychowawca w internacie, wychowawca klasy IV

 Marlena Ignera - nauczyciel języka angielskiego,

Tomasz Gierszewski – nauczyciel fizyki,

mgr Elżbieta Blank - nauczyciel chemii,

               mgr Beata Wirkus - nauczyciel wspomagający                         

mgr Donata Gierszewska – nauczyciel bibliotekarz,

mgr Małgorzata Michalewska – pedagog szkolny, logopeda, nauczyciel wychowania do życia  w  rodzinie, wychowawca w internacie,

mgr Ewa Kontek – wychowawca młodszej grupy w internacie,

mgr Janusz Trapp – wychowawca starszej grupy w internacie,

mgr Beata Czapiewska - wychowawca w internacie.

 

    ADMINISTRACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W SWORNEGACIACH

     Lucyna Wróblewska - samodzielny referent

    Anna Pażontka-Lipińska - intendent

     Mirosława Kak - kucharka

    Maria Bembenek - pomoc kuchenna

    Hanna Chrapkowska - pomoc kuchenna

    Anna Kręcka - utrzymanie czystości w szkole

    Teresa Jażdżewska -utrzymanie czystości w szkole

    Teresa Tyborska - utrzymanie czystości w internacie

    Antoni Peplinski - pracownik gospodarczy

    Adam Kręcki - pracownik gospodarczy - kierowca