dokumentacja ubezpieczenia

 

 

 

RADA RODZICÓW

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SWORNEGACIACH 

rok szkolny 2017/2018

 

Zarząd

Kolter Ewa - przewodnicząca

Chrapkowski Zbigniew - z-ca przewodniczącej

Szulc Monika - sekretarz

  Pażontka-Lipińska Anna - skarbnik

 

Komisja rewizyjna

Kapanka Łukasz - przewodniczący

Jażdżewska Agnieszka - z-ca przewodniczącego

Pszczoła Joanna - sekretarz

 

 

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców

Żółtkowska Katarzyna - oddział przedszkolny

Kołodziejska Beata - klasa I

Szulc Monika - klasa II

Pażontka-Lipińska Anna - klasa III

Skonieczny Marcin - klasa IV

Jeżewska Emilia - klasa V

Pszczoła Joanna - klasa VI

Kapanka Łukasz - klasa VII

Chrapkowski Zbigniew - klasa IIg

Kolter Ewa - klasa IIIg

 

 

PODZIĘKOWANIA SPONSOROM I DARCZYŃCOM 2017

 

PODZIĘKOWANIA