RADA RODZICÓW

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SWORNEGACIACH 

rok szkolny 2016/2017

 

Zarząd

Kolter Ewa - przewodnicząca

Chrapkowski Zbigniew - z-ca przewodniczącej

Szulc Monika - sekretarz

  Pażontka-Lipińska Anna - skarbnik

 

Komisja rewizyjna

Kapanka Łukasz - przewodniczący

Jażdżewska Agnieszka - z-ca przewodniczącego

Pszczoła Joanna - sekretarz

 

 

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców

Stoltman Piotr - oddział przedszkolny

Szulc Monika - klasa I

Pażontka-Lipińska Anna - klasa II

Jażdżewska Agnieszka - klasa III

Nenca Justyna - klasa IV

Pszczoła Joanna - klasa V

Kapanka Łukasz - klasa VI

Chrapkowski Zbigniew - klasa Ig

Kolter Ewa - klasa IIg

Schada Borzyszkowski Tomasz - klasa IIIg

 

 

PODZIĘKOWANIA SPONSOROM I DARCZYŃCOM 2017

 

PODZIĘKOWANIA