Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym2017/2018

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

        Koło ekologiczno-plastyczne klas I - II  - poniedziałek 1315-1410 p. G. Sawicka

        Koło teatralne klas III-IV wtorek 1325-1410 p. L. Kiedrowska

        Zabawy z matematyką w klasie II – wtorek 840-930 p. L. Kiedrowska

        Koło matematyczne klas III-IV poniedziałek  1315-1410 p. V. Bucław

        Koło ekologiczno-przyrodnicze klas V - VI  - wtorek1410-1510 p. E. Pałaszyńska

        Kaszubskie koło wokalno-taneczne - czwartek 1415 – 1510   p. M. Borzyszkowska

 

            KLASY GIMNAZJALNE

        Koło informatyczne  - wtorek 1420 – 1505 p. V. Bucław

        Koło języka angielskiego klasa III - czwartek 1420 – 1505 p. M. Modzelewska

        Koło dziennikarskie –  p. D. Gierszewska