Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  sekretarza szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  sekretarza szkoły

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub średnie maturalne z 5 letnim stażem pracy na podobnym stanowisku,
 • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, którego dotyczy konkurs należeć będzie między innymi:
 • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
 • prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,
 • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,
 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • obsługa faksu, drukarki i kserokopiarki,
 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 1. Warunki pracy:

wymiar czasu pracy: 1 etat

okres zatrudnienia: od  1.10.2020r.

umowa trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Swornegaciach  Szkolna 11, 89-608 Swornegacie ( pon.- pt. w godz. 7.30 - 14.30) lub przesłać pocztą na w/w  adres  oferty pracy zawierające lub e-mail szkolaswory@interia.pl niżej wymienione dokumenty z  napisem:                                 ,,Nabór na wolne stanowisko pracy - sekretarza szkoły ”podanie o przyjęcie do pracy, CV

  Dokumenty należy  składać  do  dnia  25.05.2020r. do godz.  12.00

  Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w miesiącu czerwcu 2020r.

 

                                                                                            Zdzisław Bucław

                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

 

Data dodania: 2020-03-05 08:58:51
Ilość wyświetleń: 586

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej