Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

FREKWENCJA W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

Zasady sprawdzania obecności uczniów Szkoły Podstawowej w Swornegaciach       w czasie nauczania na odległość

od dnia 25.03.2020r.

  1. W dniach od 16.03.2020r. do dnia 24.03.2020r. uczeń był obecny na zajęciach jeżeli otrzymał tematy i zadania od nauczycieli do realizacji w domu oraz wypełnił polecenia wynikające z pracy w domu.
  2. Od dnia 25.03.2020r. do zakończenia nauki na odległość obowiązują następujące zasady sprawdzania obecności uczniów na zajęciach.
  3. Uczeń jest obecny na zajęciach jeżeli zgodnie z planem zgłosi się na zajęcia prowadzone przez nauczyciela na odległość (kontakt wzrokowy lub głosowy) przez Teams lub tel. zapis w dzienniku – obecny (O)
  4. Jeżeli trwale ma uczeń problem z połączeniem (brak Internetu) zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. Wychowawca klasy ustala, czy jest możliwość kontaktu z nauczycielem prowadzącym przez telefon głosowo, zapis w dzienniku- obecny (O)
  5. Jeżeli z jakikolwiek przyczyn nie można się połączyć z prowadzącym zajęcia, to uczeń lub rodzic (głównie młodszych uczniów I-IV oraz dzieci w oddziale przedszkolnym) zgłasza taką okoliczność telefonicznie, e-mail wychowawcy klasy lub nauczycielowi prowadzącemu lekcję zdalną  zapis w dzienniku – częściowo obecny (X)
  6. Jeżeli jest to okoliczność trwała, a uczeń otrzymuje tematy i zadania i je realizuję (wypełnia, zadania, polecenia, przesyła je                   w ustalony z nauczycielem sposób)– częściowo obecny (X)
  7. Jeżeli uczeń spóźni się na zajęcia prowadzone zdalnie, zgłosi się w trakcie lub skontaktuje się z nauczycielem po zajęciach – spóźnienie (s)
  8. Uczeń nie zgłasza się na zajęcia zdalne, a ma taką możliwość lub nie zgłasza trudności z połączeniem internetowym i nie realizuje zadań i poleceń nauczyciela –nieobecny (N)
  9. Rodzic usprawiedliwia ucznia przez e-dziennik opisując okoliczności nie uczestniczenia w zajęciach lub nie wypełniania zadań, poleceń – nieobecność usprawiedliwiona ( NU)
  10.  Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach, a rodzic w ciągu tygodnia nie usprawiedliwi ucznia zapis - nieobecność nieusprawiedliwiona (NN)

                                                                                                 Zdzisław Bucław

                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

Data dodania: 2020-04-02 18:19:16
Data edycji: 2020-04-03 19:59:47
Ilość wyświetleń: 182

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button