Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ

W poniedziałek, dziesiątego października 2016 roku w Zespole Szkół Swornegacie odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy z języka kaszubskiego. Brały w nim udział dwie szkoły: ZS Swornegacie oraz SP Nieżychowice. Celem konkursu była popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, doskonalenie kultury żywego słowa oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i oddziałami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Etap szkolny odbył się w każdej ze szkół, gminny w Zespole Szkół w Swornegaciach, natomiast finał regionalny odbędzie się 26 listopada 2016r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. Zadaniem, z którym musieli się zmierzyć uczestnicy, było wylosowanie fragmentu tekstu w języku kaszubskim, który potem należało odczytać komisji konkursowej. W konkursie czytelniczym brali udział następujący uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach: Zuzanna Machalewska, Antoni Ginter, Amelia Boettcher, Amelia Zielińska,  Małgorzata Olter. Uczniowie Zespołu Szkół w Swornegaciach biorący udział w konkursie to: Michał Moga, Amelia Skonieczna, Karolina Jażdżewska, Zofia Matuszczak, Emilia Szyszka, Jan Jażdżewski, Kacper Jankowski, Paweł Borzyszkowski, Anna Dolna, Filip Szulc, Zuzanna Jankowska, Małgorzata Jażdżewska, Zuzanna Stoltmann, Urszula Gostomczyk, Paulina Borzyszkowska.

    Do etapu regionalnego zakwalifikowały się następujące osoby:

Michał Moga - I miejsce w kat. I-III

Emilia Szyszka - II miejsce w kat. I-III

Amelia Skonieczna - III miejsce w kat. I-III

Jan Jażdżewski - I miejsce w kat. IV-VI

Kacper Jankowski - II miejsce w kat. IV-VI

Filip Szulc - III miejsce w kat. IV-VI

Zuzanna Stoltmann - I miejsce w kat. I-III g

Małgorzata Jażdżewska - II miejsce w kat. I-III g

Zuzanna Jankowska - III miejsce w kat. I-III g

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano słodki poczęstunek oraz wiejski chleb ze smalcem. Dzieci nagrodzone dyplomami oraz upominkami wróciły do domu.

Opracowała Marzena Borzyszkowska

Data dodania: 2016-10-10 17:45:00
Data edycji: 2018-11-06 17:49:52
Ilość wyświetleń: 672

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej