Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ CD.

WAŻNA informacja dla rodziców związana z nauczaniem na odległość.

Drodzy Państwo od 25 marca 2020r. (środa) zgodnie z Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie prowadzone nauczanie na odległość. Drodzy Państwo wiemy, że stajecie przed ogromny wyzwaniem i  wieloma problemami technicznymi i sprzętowymi oraz kierowania procesem edukacyjnym w domu. Szkoła będzie wspierała Was i pomagała Wam, w tych zadaniach. Niestety „nauka na odległość” bez sprawnego sprzętu komputerowego (kamera, mikrofon) oraz dobrego i szybkiego Internetu jest bardzo ograniczona. Jeżeli jest to możliwe, to zachęcam do zakupu lub pożyczenia komputera przenośnego oraz zwiększenia prędkości łącza internetowego.  Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. Dyrektor ma też określić formy kontaktu, czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Drodzy Państwo jesteśmy w trakcie realizacji założeń rozporządzenia, ale zdajemy sobie wszyscy sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży zarówno na nauczycielacH i wychowawcach, ale również na rodzicach. Ciężar odpowiedzialności na Was podwaja się, a może i potraja za kształcenie dzieci w tej sytuacji jakiej się znaleźliśmy!

Jesteśmy jako szkoła w trakcie zakupu i wdrażania licencjonowanego programu  Teams produktu firmy Microsoft w celu prowadzenia „nauczania na odległość”, a bez odpowiedniego sprzętu komputerowego i łącza internetowego z Państwa strony będzie to bardzo trudne do realizacji, a nawet bardzo ograniczone.

Mam nadzieję, że od poniedziałku 30 marca 2020r. będziemy już na tym programie pracowali (po wdrożeniu i konfiguracji oraz szkoleniu nauczycieli – wszystko zdalnie) Musi być przeprowadzonych kilka działań technicznych oraz założenie indywidualnych kont nauczycielom i uczniom. O dalszych działaniach będziemy informowali na bieżąco rodziców i uczniów za pośrednictwem wychowawców klas.

Jeżeli chodzi o realizację podstawy programowej oraz wynikającego z niej programu nauczania z poszczególnych przedmiotów będziemy realizowali w przyjętym planie lekcji przy czym kontakty nauczycieli z uczniami będą ograniczone. Sposób techniczny i plan lekcji na odległość będziemy wyjaśniali poprzez informację do Państwa kierowaną na stronie szkolnej www.szkola-swornegacie.pl, poprzez e-dziennik „Bliżej szkoły” funkcjonujący w naszej szkole oraz poprzez wychowawców. Będziemy również służyli pomocą poprzez konsultacje i informację drogą  telefoniczną w razie potrzeby.

 

                                                                          z poważaniem Zdzisław Bucław

                                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach

Data dodania: 2020-03-31 10:34:10
Data edycji: 2020-03-25 10:49:28
Ilość wyświetleń: 321

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button